Jako doświadczeni doradcy na rynku nieruchomości obsługujemy firmy w zakresie znalezienia najlepszej lokalizacji pod działalność gospodarczą. Punktem wyjścia są dla nas zawsze preferencje Klienta poszukującego, na bazie których dobieramy i przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania, towarzysząc Klientom na każdym etapie procesu, aż po bezpieczne zawarcie umowy pomiędzy stronami. Praktyka i doświadczenie w przeprowadzonych dotychczas transakcjach, znajomość przepisów i obostrzeń wielu branż pozwala dokonać wstępnej selekcji, jeszcze przed umówieniem się na prezentacje, co zaoszczędzi Państwa czas. Nasze 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, posiadane kwalifikacje i licencje zawodowe (15276) dają nam mandat do  rzetelnego reprezentowania stron przy finalizacji transakcji i skutecznego uczestnictwa w negocjacjach. Na bazie wieloletniego doświadczenia w obrocie nieruchomościami doradzamy jak wykorzystać potencjał nieruchomości, by maksymalizować zyski, opracowujemy strategie inwestowania i rozwoju, proponując nieszablonowe rozwiązania i perspektywiczne wizje.

Rekomendujemy skuteczne sposoby działania, ograniczając czas i zaangażowanie Klientów do minimum. Pilotujemy najmy inwestycyjne, komercjalizujemy powierzchnie.  Nasze bogate doświadczenie pozwala nam na pomoc w obrocie nieruchomościami obciążonymi, także w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. Wyprowadzamy problematyczne zawiłości prawne dotyczące nieruchomości, specjalizując się w trudnych transakcjach, co pozwala Klientom zaoszczędzić stresu i zminimalizować ryzyko utraty finansowej.

KOMERCYJNI.PL

  • Nieruchomości pod działalność: biura, lokale handlowo-usługowe, domy pod działalność, hale i magazyny, grunty inwestycyjne
  • Inwestowanie pod wynajem
  • Doradztwo i prowadzenie inwestycji
  • Wzrost wartości nieruchomości
  • Komercjalizacja obiektów

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Na bieżąco uczestniczymy też w szkoleniach podnoszących posiadane kwalifikacje, aktualizujących niezbędną dla bezpieczeństwa procesu transakcji wiedzę merytoryczną. W codziennej pracy kierujemy się etyką zawodową w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami Etyka zawodowa , a także stosujemy w praktyce Kartę praw Klienta Karta Praw Klienta stworzoną przez Stowarzyszenia Zawodowe, czuwające nad jakością pracy w branży.

 

LICENCJA ZAWODOWA   LICENCJA PFRN   POLISA OC

 

Na codzień pracujemy w oparciu o wysokie standardy. Każdorazowo przed przystąpieniem do współpracy określamy indywidualnie zakres świadczonych usług na bazie potrzeb naszych Klientów szczegółowo zdefiniowanych w dokumencie testowym zwanym briefem, a po finalizacji transakcji prosimy o wystawienie opinii dotyczącej przebiegu współpracy i poziomu Państwa zadowolenia.

 

BIURA, LOKAL POD SKLEP, LOKAL NA GASTRONOMIĘ, LOKAL NA APTEKĘ, LOKAL POD BANK, LOKAL NA PRZEDSZKOLE, LOKAL POD SZKOŁĘ, GRUNTY DLA DEWELOPERÓW, LOKALE POD GABINETY LEKARSKIE, LOKAL NA KOSMETYKĘ, LOKAL POD FRYZJERSTWO, LOKAL POD USŁUGI FINANSOWE, LOKAL NA DOM OPIEKI, DOMY POD DZIAŁALNOŚĆ, HALE, MAGAZYNY, BIUROWCE, LOKAL POD SIECIÓWKI